logo_vizitkarte

Seminārs par Energoefektivitātes vadības sistēmas ieviešanu

Šobrīd Latvijā ir neliela pieredze energoefektivitātes vadības sistēmas ieviešanā,  tikai veidojas kompetence. Seminārs sniedz ieskatu energoefektivitātes jomas problēmjautājumos un energoefektivitātes sistēmas ieviešanas praktiskajos aspektos.

2015.gada 9.jūnijā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā notika seminārs par Energoefektivitātes vadības sistēmas ieviešanu. Pašlaik Latvijā ir neliela pieredze energoefektivitātes vadības sistēmas ieviešanā, tikai veidojas kompetence, tāpēc seminārā tika pārrunāti dažādi aktuāli jautājumi, tostarp:

  • galvenās standarta ISO 50001 prasības;
  • vērtīgas atziņas, kas radušās STEEEP projekta ieviešanā Latvijā, kura mērķis ir paaugstināt uzņēmumu energoefektivitāti (plašāk par projektu: www.steeep.eu);
  • iespējamie risinājumi pārskatāmas un racionālas energopārvaldības sistēmas ieviešanā, tostarp veiksmīgai STEEP projekta realizācijai u.c.

Svarīga informācija! 2012.gada 4.decembrī stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES par energoefektivitāti, kas nosaka, ka lielajos uzņēmumos (darbinieku skaits lielāks par 249) līdz 2015.gada 5.decembrim obligāti jāveic energoaudits.

No pienākuma veikt regulārus energoauditus ir atbrīvots lielais uzņēmums, ja tajā ir ieviesta un sertificēta energopārvaldības sistēma ISO 50001:2011 vai vides vadības sistēma ISO 14001:2004. Obligāto energoauditu mērķis ir paaugstināt uzņēmumu energoefektivitāti un līdz ar to veicinātu konkurētspēju.

Semināru vadīja Dzintars Putnis – procesu vadības un darbības efektivitātes uzlabošanas konsultants, IRCA (International Register of Certificated Auditors) reģistrēts vadošais auditors kopš 1999.gada.

Dzintars Putnis kopš 2001.gada palīdzējis ieviest un pilnveidot kvalitātes, vides, darba vides, integrētās pārvaldības sistēmas vairāk kā 60 privātajiem uzņēmumiem, valsts pārvaldes iestādēm un pašvaldībām Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un Krievijā, piedalījies vairāk nekā 1000 vadības sistēmu auditos, vadījis vairāk kā 300 apmācības par kvalitātes vadību, auditiem un efektivitātes uzlabošanu.