logo_vizitkarte

Apmācību kurss „Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs”

Piedāvājam apmācību kursu, kas vērsts uz kvalitātes vadītāja zināšanu un izpratnes pilnveidi.

Lai organizācija izveidotu efektīvu un lietderīgu kvalitātes vadības sistēmu, tās atbildīgajiem darbiniekiem nepieciešama izpratne, praktiskas zināšanas un iemaņas par nepieciešamajām kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas, uzturēšanas un pilnveidošanas darbībām.SIA „Leilands un Putnis” sadarbībā ar SIA “Bureau Veritas Latvia” sākot ar 2015.gada 24.septembri piedāvā divu dienu apmācību kursu kvalitātes vadītājiem un citiem interesentiem.

SIA „Leilands un Putnis” sadarbībā ar SIA “Bureau Veritas Latvia” organizē apmācību kursu, kas vērsts uz kvalitātes vadītāja zināšanu un izpratnes pilnveidi par vadības sistēmas ieviešanas praktiskajiem aspektiem. Kursu pasniedz Jānis Leilands, sertificēts vadības konsultants un Lean Six Sigma Black Belt speciālists un pasniedzējs.

Kurss sastāv no četrām nodarbībām:

I Kvalitātes vadības sistēma un ISO 9001 prasības 

ISO 9001 prasību skaidrojums un to interpretācija no sistēmas ieviešanas un novērtēšanas viedokļa.

Ievads kvalitātes sistēmā, kvalitātes vadības principi, standarti, kas nosaka prasības kvalitātes vadības sistēmām, kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas procesa principi, posmi, atbildības un raksturīgākās kļūdas. Dalības maksa – 256 eur + PVN

II Procesu pieeja un dokumentēšana 

Procesu pieeja, tās principi un realizēšana kvalitātes vadības sistēmas izveidošanā un uzturēšanā. Procesu kritēriji un mērījumi. Procesu dokumentēšanas veidi. Kvalitātes vadības sistēmas dokumentācijas struktūra un dokumentācijas izveidošanas principi, veidi un raksturīgākās kļūdas. Dokumentu un pierakstu vadības dokumentēšana un realizēšana uzņēmumā. Dalības maksa – 256 eur + PVN

III Kvalitātes vadības sistēmas iekšējais audits 

Iekšējais audits. Iekšējā audita pamatprincipi. Kvalitātes vadības sistēmas prasības iekšējiem auditiem, auditu plānošana, sagatavošana, realizēšana un rezultātu ziņošana. Praktiskas nodarbības audita plānošanā, intervēšanā un rezultātu ziņošanā. Dalības maksa – 256 eur + PVN

IV Kvalitātes vadības sistēmas nepārtraukta uzlabošana

Kvalitātes vadības sistēmas nepārtraukta pilnveidošana, prasības sistēmas pastāvīgai uzlabošanai, korektīvām un preventīvām darbībām; neatbilstību vadība, kvalitātes izmaksu loma un nozīme pastāvīgās uzlabošanas realizēšanā; pastāvīgas uzlabošanas priekšnosacījumi, kvalitātes vadības sistēmas pilnveidošanas metodes un instrumenti, patstāvīgas uzlabošanas procesa organizācija. Pilnveidošanas procesa dokumentēšana un rezultātu protokolēšana. Dalības maksa – 256 eur + PVN.

Piesakoties uz visām nodarbībām uzreiz, pilna kursa cena ir 882 eur + PVN.

Kursa noslēgumā pēc sekmīga rakstiska eksāmena nokārtošanas dalībniekiem izsniedz Starptautiskās sertifikācijas organizācijas – Bureau Veritas Certification sertifikātu. Apmeklējot atsevišķas nodarbības, dalībniekiem ir iespēja saņemt apliecinājumu.

Kursa saturs veidots, balstoties uz Bureau Veritas Certification auditoru vietējo un starptautisko pieredzi kvalitātes vadības sistēmu novērtēšanā un uzraudzībā, kā arī konsultantu pieredzi vadības sistēmu ieviešanā uzņēmumā.

 Tālrunis uzziņām: 26162109 vai 67315454.