logo_vizitkarte

Projekts MVU energoefektivitātes palielināšanai

2015.gada janvārī ir uzsākta projekta STEEEP (Support & Training for an Excellent Energy Efficiency Performance) īstenošana Latvijā.

Projekts dod iespēju mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) novērtēt un efektīvāk pārvaldīt enerģijas izmaksas, tādējādi palielinot konkurētspēju.

Projekta ietvaros EUROCHAMBRES (Association of European Chambers of Commerce and Industry) un 35 Tirdzniecības un rūpniecības kameras no 10 dažādām Eiropas valstīm (tajā skaitā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera) sniedz atbalstu un apmācības, lai MVU samazinātu savu energoefektivitāti.

Projektu STEEEP Latvijā organizē Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), un SIA „Leilands un Putnis” ir iesaistīti tā īstenošanā.

STEEEP projekta aktivitāšu rezultātā iesaistītajos MVU sagaidāms patērētās enerģijas ietaupījumus 10 – 15% apmērā, kā arī labāka izpratne enerģijas pārvaldības jautājumos.

Uzņēmuma ieguvumi, iesaistoties projektā:

  • samazinātas enerģijas izmaksas, kas ļauj ietaupīt līdzekļus;
  • konkurētspējas paaugstināšana;
  • stratēģiskās plānošanas un pilnveidošanas iespēju rašana energoefektivitātes jautājumos;
  • pieredzējušu ārzemju ekspertu konsultācijas energoefektivitātes jautājumos;
  • iespēja bez maksas piedalīties LRTK semināros par energoefektivitātes jautājumiem (tostarp par ISO 50001 standarta pielietojumu);
  • pieeja aktivitāšu plānam, kurā analizēti energoefektivitātes aspekti, kas ļaus samazināt enerģijas izmaksas.

Veicot energoefektivitātes uzlabojumus savā uzņēmumā, Jūs palīdzat samazināt siltumnīcas efekta emisiju pasaulē!

Plašāk par projektu: www.steeep.eu